Voorafgaand gesprek

Een persoonlijke aanpak is waar Walkerr Webdesign van houdt. Allereerst komen we (vrijblijvend) naar u toe of u als klant langs ons voor een verkennend gesprek. Samen met u bekijken we de verschillende mogelijkheden en bepalen de meest geschikte oplossing voor u. De vragen van de inventarisatielijst vullen wij samen met u zorgvuldig in. Op basis van dit gesprek stellen we een gedetailleerde prijsofferte op en een streefdatum wordt vooropgesteld.


Bestelling

Na goedkeuring van de offerte, worden er duidelijke afspraken gemaakt betreffende prijs, planning en inhoud. Alle gegevens worden op papier gezet, zodat geen van beide partijen voor complete verrassingen komen te staan tijdens de realisatie van het project. Facturering geschiedt 50% na akkoord van de offerte en 50% na gereedkomen van het product (dus voordat de site op de server van de opdrachtgever wordt geplaatst).


Ontwerp

Het project gaat van start. Een webontwerp wordt uitgewerkt voor uw website. Hier krijgt u een eerste indruk van de site. WalkeRR Webdesign maakt een navigatiestructuur voor u. In samenspraak bekijken we of de site aan uw verwachtingen en eisen kan voldoen. Indien nodig kan WalkeRR Webdesign aanpassingen doen aan uw site als u het ergens niet mee eens bent. Let wel, meer werk buiten de offerte om, wordt als meerprijs berekend.


Ontwikkeling

De site wordt technisch en grafisch volledig uitgewerkt. Actieve samenwerking tussen u en WalkeRR Webdesign staat hierbij op de voorgrond, zo kan u de vooruitgang op de voet volgen. Pas als alles naar uw wens is, beschouwt Walkerr Webdesign het project als voltooid.


Domeinregistratie en Hosting

Uw site is klaar om online te zetten. Afhankelijk of u al een hosting en domeinnaam heeft. Als u nog geen domeinnaam en/of host heeft kan WalkeRR Webdesign dit samen met u realiseren.


Onderhoud website

Het grote werk is gedaan: uw site is online, de bezoekers kunnen komen! Omdat het voor de klanten zeer belangrijk is dat uw site up-to-date is en dat er gezorgd wordt dat zij de meest recente informatie te zien krijgen raden wij u een onderhoudscontract aan bij WalkeRR Webdesign.


Heeft u aan de hand van de volgende werkwijze nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met WalkeRR Webdesign via het contactformulier.